28.08.2014.
 
  Start
Created by GRAF-CAD
 
Nowości
Gminy partnerskie
Menu główne
Start
O nas
Aktualności
Kontakty
Napisz do nas
Film promocyjny
L G D
Stowarzyszenie
Regulamin Rady LGD
PROW 2007-2013
"Różnicowanie"
Odnowa i rozwój wsi
"Mikroprzedsiębiorstwa"
Małe projekty
PROW-ieści
Do pobrania
Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Szkolenia
Do pobrania
Galeria
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
LSR dla obszaru LGD
Projekt współpracy
LISWARTA
U nas
Rajd rowerowy
Materiały prasowe
Galeria
Do pobrania
Linki
Wyszukiwarka
Strona I schematu LGD
zestawienie rzeczowo finansowe
Gminy partnerskie
Administrator
Archiwalia
Odwiedzający
Odwiedza nas 1 gość
Odwiedziło nas: 3796462 Odwiedzających
Imieniny
28 Sierpnia 2014
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adelina, Aleksander,
Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Sobiesław,
Stronisław
Do końca roku zostało 126 dni.
Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne w Pankach
Redaktor: Joanna Bociąga   
26.08.2014.
Image
 
Zachęcamy do udziału w projekcie
Redaktor: Joanna Bociąga   
04.08.2014.
Image
 
Wyniki konkursu nr D/M/8/2014
Redaktor: Joanna Bociąga   
16.07.2014.

W wyniku złożonych odwołań przez beneficjentów: Sapo Sp. z o.o. oraz New Force Technology Sp. z o.o. w dniu 16 lipca 2014 roku odbyło się XXXII Posiedzenie Rady LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” (odwoławcze) w sprawie ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosków o przyznanie pomocy nr D/M/8/2014/14, D/M/8/2014/15i nr D/M/8/2014/16 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty” (D/M/8/2014) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla naboru wniosków w terminie od 26 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r., zgodnie z ponowną oceną wniosek Sapo Sp. z o.o. nr D/M/8/2014/14 otrzymał 3,80 pkt, nr D/M/8/2014/16 otrzymał 4,00 pkt, natomiast wniosek New Force Technology Sp. z o.o. nr D/M/8/2014/15 otrzymał 3,50 pkt. Tym samym kolejność na liście rankingowej nie uległa zmianie.

Aby projekt mógł zakwalifikować się do dofinansowania musiał uzyskać co najmniej 40% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Limit środków dostępnych w konkursie to 509 800,00 zł, ale z uwagi, iż jest to ostatni konkurs w ramach PROW 2007-2013 LGD wybiera wnioski do wysokości 120 % kwoty dostępnej w konkursie.

Projekty zamieszczone poniżej czerwonej linii nie zakwalifikowały się do dofinansowania z uwagi na przekroczony limit środków w naborze D/M/8/2014.

 OD WYNIKÓW KONKURSU WNIOSKODAWCOM NIE PRZYSŁUGUJĄ ODWOŁANIA!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR D/M/8/2014

W RAMACH DZIAŁANIA „MAŁE PROJEKTY” OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013

Miejsce

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota [zł]

Liczba uzyskanych punktów

Limit środków [zł]

1

D/M/8/2014/17

Gmina Wręczyca Wielka

Promocja Gminy Wręczyca Wielka

30 000,00

8,42

30 000,00

2

D/M/8/2014/23

Powiat Kłobucki

Powiat Kłobucki wczoraj i dziś

12 845,52

8,00

42 845,52

3

D/M/8/2014/29

Ewa Gut

Promocja produktów i usług regionalnych z obszaru działania LGD Zielony Wierzchołek Śląska za pośrednictwem technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK)

20 999,52

7,00

63 845,04

4

D/M/8/2014/8

Gmina Panki

Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw i siłowni w miejscowości Janiki

23 673,92

7,00

87 518,96

5

D/M/8/2014/5

Gmina Opatów

Zakup instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złochowicach

17 977,24

7,00

105 496,20

6

D/M/8/2014/27

Koło Łowieckie Rogacz w Kleśniskach

Budowa altany rekreacyjnej wraz z adaptacją otoczenia na cele edukacyjne

50 000,00

7,00

155 496,20

7

D/M/8/2014/4

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Anielskiej w Kalei

Zagospodarowanie terenu na potrzeby pola biwakowego wraz z małą infrastrukturą turystyczną

50 000,00

6,92

205 496,20

8

D/M/8/2014/1

Zofia Trzepióra-Noga

„Ocalić od zapomnienia” opracowanie i druk poezji oraz prezentacja malarstwa

15 641,44

6,92

221 137,64

9

D/M/8/2014/22

Gmina Kłobuck

Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej

50 000,00

6,75

271 137,64

10

D/M/8/2014/2

Bartelak Zdzisław

Organizacja cyklu imprez pt. „Wiemy co jemy”

29 209,60

6,46

300 347,24

11

D/M/8/2014/25

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalei

Zagospodarowanie terenu OSP na cele rekreacyjno-kulturowe

50 000,00

6,38

350 347,24

12

D/M/8/2014/21

Gmina Lipie

Projekt „Twierdza Danków”

47 200,00

6,17

397 547,24

13

D/M/8/2014/24

Gmina Popów

Remont połączony z modernizacją pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, poprzez ułożenie płytek podłogowych i ściennych, wykonanie tynku mozaikowego

24 990,00

6,15

422 537,24

14

D/M/8/2014/11

Gmina Krzepice

Rekreacja dla najmłodszych – budowa placu zabaw w miejscowości Zajączki Drugie

16 557,60

6,00

439 094,84

15

D/M/8/2014/3

Gminny Ośrodek Kultury

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla orkiestry dętej w Lipiu

13 728,00

6,00

452 822,84

16

D/M/8/2014/9

Gmina Krzepice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach

25 000,00

6,00

477 822,84

17

D/M/8/2014/6

Paprotna Jolanta

Modernizacja i wyposażenie pokoi na potrzeby agroturystyki

15 776,41

5,85

493 599,25

* WNIOSKI, KTÓRE MIESZCZĄ SIĘ W 120% LIMITU ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE

18 *

D/M/8/2014/28

Monika Kotowicz

Modernizacja oraz doposażenie w małą infrastrukturę turystyczną obiektu turystyki wiejskiej jakim jest gospodarstwo agroturystyczne „Skowronek”

50 000,00

5,69

543 599,25

19 *

D/M/8/2014/10

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Pierwsze

Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Pierwszych

25 000,00

5,31

568 599,25

20 *

D/M/8/2014/26

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Modernizacja oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę użytkową istniejącego boiska sportowego

29 931,52

4,85

598 530,77

 

21

D/M/8/2014/18

Edmund Kloc

Rozwój turystyki kajakowej po Liswarcie poprzez zakup kajaków

50 000,00

4,69

648 530,77

22

D/M/8/2014/20

Klub Sportowy Sokół Wręczyca

Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego – stworzenia wielodyscyplinarnego plażowego boiska przy KS Sokół Wręczyca

31 388,80

4,69

679 919,57

23

D/M/8/2014/19

Edmund Kloc

Budowa kortu tenisowego w Truskolasach

50 000,00

4,54

729 919,57

24

D/M/8/2014/7

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Mieszkaniowego w Pankach przy ul. 1Maja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Reaktywacja miejsca rekreacji i wypoczynku na osiedlu w Pankach poprzez utworzenie placu gier, zabaw i fitness

50 000,00

4,33

779 919,57

25

D/M/8/2014/13

Truskolaskie Stowarzyszenie Inicjatyw

Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa Truskolasy – cykl warsztatów przygotowujących animatorów do pracy ze społecznością lokalną

28 693,76

4,15

808 613,33

26

D/M/8/2014/12

Truskolaskie Stowarzyszenie Inicjatyw

Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wyposażenie ludowego zespołu pieśni i tańca w stroje ludowe

12 800,00

4,00

821 413,33

27

D/M/8/2014/16

Sapo Sp z o. o.

Ocalić od Zapomnienia

50 000,00

4,00

871 413,33

28

D/M/8/2014/14

Sapo Sp z o. o.

Zielony Wierzchołek Śląska Artystycznie

33 600,00

3,80

905 013,33

29

D/M/8/2014/15

New Force Technology Sp. z o. o.

Skarby miny i tajemnice

50 000,00

3,50

955 013,33

 

Zmieniony ( 17.07.2014. )
 
XXXII Posiedzenie Rady
Redaktor: Joanna Bociąga   
09.07.2014.

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”


ZWOŁUJĘ

XXXII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w dniu 16.07.2014 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 (sala sesyjna) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXXII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Ponowna ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków (nr D/M/8/2014/14, nr D/M/8/2014/15, nr D/M/8/2014/16) o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla naboru wniosków (D/M/8/2014) w terminie od 26 maja2014 r. do 9 czerwca 2014 r.

4. Sprawy różne.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

Zmieniony ( 14.07.2014. )
 
Zapraszamy na rajd rowerowy
Redaktor: Joanna Bociąga   
30.06.2014.
Image
Zmieniony ( 30.06.2014. )
 
Konkurs D/M/8/2014
Redaktor: Marcin Świerczyński   
25.06.2014.

W dniach 23-24 czerwca 2014 roku odbyło się XXXI Posiedzenie Rady LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w sprawie wyboru  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty” dla naboru wniosków w terminie od 26 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Aby projekt mógł zakwalifikować się do dofinansowania musiał uzyskać co najmniej 4,00 pkt czyli 40% wszystkich możliwych do uzyskania punktów. O kolejności na liście rankingowej  przy wnioskach, które uzyskały identyczną liczbę punktów zgodnie z Regulaminem Rady (§ 17 pkt 8) zadecydowało losowanie.

Limit środków dostępnych w konkursie to 509 800,00 zł, ale z uwagi, iż jest to ostatni konkurs w ramach PROW 2007-2013 LGD wybiera wnioski do wysokości 120 % kwoty dostępnej w konkursie.

Projekty zamieszczone poniżej czerwonej linii nie zakwalifikowały się do dofinansowania z uwagi na przekroczony limit środków w naborze D/M/8/2014.

  OD WYNIKÓW KONKURSU WNIOSKODAWCOM PRZYSŁUGUJĄ ODWOŁANIA!


LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR D/M/8/2014

W RAMACH DZIAŁANIA „MAŁE PROJEKTY” OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013

 

 

Miejsce

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota [zł]

Liczba uzyskanych punktów

Limit środków [zł]

1

D/M/8/2014/17

Gmina Wręczyca Wielka

Promocja Gminy Wręczyca Wielka

30 000,00

8,42

30 000,00

2

D/M/8/2014/23

Powiat Kłobucki

Powiat Kłobucki wczoraj i dziś

12 845,52

8,00

42 845,52

3

D/M/8/2014/29

Ewa Gut

Promocja produktów i usług regionalnych z obszaru działania LGD Zielony Wierzchołek Śląska za pośrednictwem technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK)

20 999,52

7,00

63 845,04

4

D/M/8/2014/8

Gmina Panki

Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw i siłowni w miejscowości Janiki

23 673,92

7,00

87 518,96

5

D/M/8/2014/5

Gmina Opatów

Zakup instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złochowicach

17 977,24

7,00

105 496,20

6

D/M/8/2014/27

 

Koło Łowieckie Rogacz w Kleśniskach

Budowa altany rekreacyjnej wraz z adaptacją otoczenia na cele edukacyjne

50 000,00

7,00

155 496,20

7

D/M/8/2014/4

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Anielskiej w Kalei

Zagospodarowanie terenu na potrzeby pola biwakowego wraz z małą infrastrukturą turystyczną

50 000,00

6,92

205 496,20

8

D/M/8/2014/1

Zofia Trzepióra-Noga

Ocalić od zapomnienia” opracowanie i druk poezji oraz prezentacja malarstwa

15 641,44

6,92

221 137,64

9

D/M/8/2014/22

Gmina Kłobuck

Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej

50 000,00

6,75

271 137,64

10

D/M/8/2014/2

Bartelak Zdzisław

Organizacja cyklu imprez pt. „Wiemy co jemy”

29 209,60

6,46

300 347,24

11

D/M/8/2014/25

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalei

Zagospodarowanie terenu OSP na cele rekreacyjno-kulturowe

50 000,00

6,38

350 347,24

12

D/M/8/2014/21

Gmina Lipie

Projekt „Twierdza Danków”

47 200,00

6,17

397 547,24

13

D/M/8/2014/24

Gmina Popów

Remont połączony z modernizacją pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, poprzez ułożenie płytek podłogowych i ściennych, wykonanie tynku mozaikowego

24 990,00

6,15

422 537,24

14

D/M/8/2014/11

Gmina Krzepice

Rekreacja dla najmłodszych – budowa placu zabaw w miejscowości Zajączki Drugie

16 557,60

6,00

439 094,84

15

D/M/8/2014/3

Gminny Ośrodek Kultury

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla orkiestry dętej w Lipiu

13 728,00

6,00

452 822,84

16

D/M/8/2014/9

Gmina Krzepice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach

25 000,00

6,00

477 822,84

17

D/M/8/2014/6

Paprotna Jolanta

Modernizacja i wyposażenie pokoi na potrzeby agroturystyki

15 776,41

5,85

493 599,25

* WNIOSKI, KTÓRE MIESZCZĄ SIĘ W 120% LIMITU ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE

18 *

D/M/8/2014/28

Monika Kotowicz

Modernizacja oraz doposażenie w małą infrastrukturę turystyczną obiektu turystyki wiejskiej jakim jest gospodarstwo agroturystyczne „Skowronek”

50 000,00

5,69

543 599,25

19 *

D/M/8/2014/10

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Pierwsze

Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Pierwszych

25 000,00

5,31

568 599,25

20 *

D/M/8/2014/26

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Modernizacja oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę użytkową istniejącego boiska sportowego

29 931,52

4,85

598 530,77


21

D/M/8/2014/18

Edmund Kloc

Rozwój turystyki kajakowej po Liswarcie poprzez zakup kajaków

50 000,00

4,69

648 530,77

22

D/M/8/2014/20

Klub Sportowy Sokół Wręczyca

Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego – stworzenia wielodyscyplinarnego plażowego boiska przy KS Sokół Wręczyca

31 388,80

4,69

679 919,57

23

D/M/8/2014/19

Edmund Kloc

Budowa kortu tenisowego w Truskolasach

50 000,00

4,54

729 919,57

24

D/M/8/2014/7

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Mieszkaniowego w Pankach przy ul. 1Maja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Reaktywacja miejsca rekreacji i wypoczynku na osiedlu w Pankach poprzez utworzenie placu gier, zabaw i fitness

50 000,00

4,33

779 919,57

25

D/M/8/2014/13

Truskolaskie Stowarzyszenie Inicjatyw

Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa Truskolasy – cykl warsztatów przygotowujących animatorów do pracy ze społecznością lokalną

28 693,76

4,15

808 613,33

26

D/M/8/2014/12

Truskolaskie Stowarzyszenie Inicjatyw

Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wyposażenie ludowego zespołu pieśni i tańca w stroje ludowe

12 800,00

4,00

821 413,33

27

D/M/8/2014/16

Sapo Sp z o. o.

Ocalić od Zapomnienia

50 000,00

4,00

871 413,33

28

D/M/8/2014/14

Sapo Sp z o. o.

Zielony Wierzchołek Śląska Artystycznie

33 600,00

3,69

905 013,33

29

D/M/8/2014/15

New Force Technology Sp. z o. o.

Skarby miny i tajemnice

50 000,00

3,46

955 013,33

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 25.06.2014. )
 
Wyniki konkursu nr D/T/8/2014 oraz D/R/8/2014
Redaktor: Joanna Bociąga   
24.06.2014.

 

W dniu 23 czerwca 2014 roku odbyło się XXXI Posiedzenie Rady LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w sprawie wyboru  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (D/T/8/2014) oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (D/R/8/2014) dla naboru wniosków w terminie od 26 maja 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania było uzyskanie co najmniej 40% wszystkich możliwych punktów. O kolejności na liście rankingowej  przy wnioskach, które uzyskały identyczną liczbę punktów zgodnie z Regulaminem Rady (§ 17 pkt 8) zadecydowało losowanie.

Limit środków dostępnych w konkursach: nr D/T/8/2014 to 205 700,00 zł i nr D/R/8/2014 to 225 386,00 zł, ale z uwagi, iż jest to ostatni konkurs w ramach PROW 2007-2013 LGD mogło wybrać wnioski do wysokości 120 % kwoty dostępnej w konkursie.

 OD WYNIKÓW KONKURSU WNIOSKODAWCOM PRZYSŁUGUJĄ ODWOŁANIA!

 

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR D/T/8/2014

W RAMACH DZIAŁANIA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013

 

Miejsce

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Cel operacji

Wnioskowana kwota [zł]

Liczba uzyskanych punktów

Limit środków [zł]

1

D/T/8/2014/1

Magdalena Ślusarczyk

Rozwój działalności przedsiębiorstwa oraz utworzenie miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnej maszyny i samochodu ciężarowego

143 020,00

6,00

143020

2

D/T/8/2014/2

Mariusz Księżyk

Celem operacji jest zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych

43 892,00

5,00

186 912,00


3

D/T/8/2014/3

TECH Sp. z o. o. W ORGANIZACJI

Zakup nowych środków trwałych w celu rozpoczęcia działalności innowacyjnej nowoutworzonego mikroprzedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy

200 000,00

5,00

386 912,00

4

D/T/8/2014/4

ZALCHEM” Chemia Gospodarcza – Andrzej Zalski, Dorota Zalska, Daniel Zalski, Anna Werk Spółka Jawna

Celem operacji jest wzrost zatrudnienia oraz wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LSR

112 500,00

4,23

499 412,00

 

 

Projekty zamieszczone poniżej czerwonej linii nie zakwalifikowały się do dofinansowania.

  

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR D/R/8/2014

W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013

 

Miejsce

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Cel operacji

Wnioskowana kwota [zł]

Liczba uzyskanych punktów

Limit środków [zł]

1

D/R/8/2014/2

Wiesław Mielczarek

Celem operacji jest wzrost zatrudnienia oraz atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie przedsiębiorstwa turystycznego oferującego miejsca wypoczynkowe oraz rekreacyjne z możliwością wynajmu sprzętu turystycznego

99 893,00

4,15

99 893,00

2

D/R/8/2014/1

Krzysztof Jelonek

Remont budynku usługowo-handlowego wraz z utwardzeniem terenu posesji celem podniesienia standardów świadczonych usług co przyczyni się do polepszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i stworzy dodatkowe miejsce pracy

99 982,00

3,00

199 875,00

 

 

 

 

Zmieniony ( 24.06.2014. )
 
Szkoła Kooperacji Wiejskiej
Redaktor: Marcin Świerczyński   
24.06.2014.

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego
i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

W ramach projektu przewidujemy realizację warsztatów dotyczących kompetencji społecznych aktywnego obywatela. Zbierzemy praktyczne pomysły na aktywizowanie ludzi i społeczności 
oraz wspólnie wykreujemy działania promujące liderów społecznych i ich aktywność.

Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 r.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30.06.2014 r. 


W projekcie udział mogą wziąć osoby działające w społecznościach lokalnych na terenie powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego, lokalni liderzy oraz członkowie grup nieformalnych z terenu obu powiatów.

Zmieniony ( 24.06.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 44
O nas
Nasi Partnerzy
Czas na Ciebie

© 2014 Stowarzyszenie LGD Zielony Wierzchołek Śląska :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com