Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dotacja na szkolenia i usługi doradcze dla MSP - do 80%

Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A odpowiada za obszar obejmujący miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański.
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).
Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
Jaki % dofinansowania?
• 80% dla mikroprzedsiębiorstw
• 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
• 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawne), wspólnicy, partnerzy.
Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – m.in. w zakresie usług:
• wsparcia kapitałowego,
• zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• budowania i rozwoju biznesu,
• organizacyjnych,
• ekonomiczno-finansowych,
• prawnych,
• marketingowych,
• zarządzania strategicznego,
• audytów strategicznych,
• szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej,
• wspierania rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.
Dofinansowaniem nie są objęte szkolenia, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:
• usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kurs zawodowy,
• usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.


Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?
Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Kontakt

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP) mieści się w Częstochowie, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Już teraz jednak zapraszamy do kontaktu:

  • 34 360-56-54, 
  • 34 360-56-88,
  • infolinia - 503-607-302

Adresy e-mail:

  • agorniak@arr.czestochowa.pl
  • jostrowski@arr.czestochowa.pl
  • operator@arr.czestochowa.pl
  • lub osobiście do POP w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

PDFDotacja na szkolenia i usługi doradcze dla MSP - do 80%.pdf