Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy finansowej na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej (szczegółowe informacje w zakładce aktualności)

Rada LGD

SKŁAD RADY
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

6.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

8.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

9.

Bogdan Sośniak

Gmina Opatów

Opatów

publiczny

10.

Jacek Paturej

-

Opatów

społeczny

11.

Bogdan Praski

Gmina Panki

Panki

publiczny

12.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

13.

Bolesław Świtała

Gmina Popów

Popów

publiczny

14.

Ewa Nowak

-

Popów

społeczny

15.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

16.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

17.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

18.

Henryk Kiepura

-

Kłobuck

społeczny

19.

Marek Mszyca

-

Kłobuck

gospodarczy

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN RADY
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Pobierz:

PDFregulamin_rady_2014-2020_.pdf
 

___________________________________________________________________________________________________________________

STREFA RADNYCH

Panel elektronicznej oceny wniosków:

=https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db&&c=1&&d=1&&osoba

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 17.01.2017 r.

R-1/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

I Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.

Termin i miejsce posiedzenia: 01.02.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, na sali sesyjnej, ul. 11 Listopada 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 3/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 3. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 4/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 2. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński