Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy finansowej na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej (szczegółowe informacje w zakładce aktualności)

Komisja Rewizyjna

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Dorota Kubicka

Przewodnicząca

Kłobuck

publiczny

2.

Teresa Podruczna

Wiceprzewodnicząca

Lipie

społeczny

3.

Halina Pall

Członek

Wręczyca Wielka

społeczny

4.

Janusz Soluch

Członek

Kłobuck

społeczny

5.

Paweł Zatoń

Członek

Popów

społeczny