Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Przedsiębiorco! Przyjdź do nas i skorzystaj z dofinansowania na szkolenia i doradztwo. - POSTAW NA ROZWÓJ! - Więcej informacji w zakładce: Aktualności

Opis

PROJEKT WSPÓŁPRACY  "LiSWARTA” 

 

LSRowerowy-logo.png

 

Projekt współpracy pn.  Liswarciański Szlak -  Wspiera, Animuje, Rozwija Turystykę Aktywną,  o akronimie „LiSWARTA”,   zakłada stworzenie oferty turystycznej  Lokalnych Grup Działania położonych w dolinie Liswarty,  w oparciu  o zasoby przyrodniczo-kulturowe tego obszaru.

Partnerami projektu współpracy są Lokalne Grupy Działania: Zielony Wierzchołek Śląska, Spichlerz Górnego Śląska, Bractwo Kuźnic, Brynica to nie granica.

Rzeka Liswarta jest  nierozerwalnie związana z historią regionu. W jej dorzeczu  znajdują się obszary chronione: park krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne zbiorniki wodne a także  historyczne obiekty kulturowe  i gospodarcze (kościoły, kapliczki przydrożne, młyny..) oraz wiele  innych ciekawych miejsca wartych zobaczenia.

W ramach wspólnego projektu powstanie produkt turystyczny w postaci Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego, wyróżniający się własnym logo oraz ofertą turystyczną.  Szlak zostanie wyznaczony wzdłuż Liswarty i jej dopływów,  w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc, a równocześnie zapewniający bezpieczeństwo użytkowników. Oś główna szlaku prowadzi  od Woźnik, dalej przez gminy: Boronów, Herby, Ciasna, Przystajń, Krzepice, Lipie i kończy się w Wąsoszu w gminie Popów. Przebieg szlaków dopływów zostanie ustany w trakcie dalszych prac.

Na szlaku zostaną ustawione tablice informacyjne z trasą i atrakcjami w najbliższej okolicy.  Planowane jest utworzenie miejsc postojowych,  w postaci wiat turystycznych, stołów z ławkami i stojakami na rowery.

Dla wszystkich zainteresowanych opisywanym obszarem przydatne będą, wydane w ramach projektu:  mapa turystyczna oraz folder opisujący szlak, ciekawe miejsca, zawierający bazę noclegową i gastronomiczną, oraz informacje o  wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wydawnictwa będą stanowiły kompendium wiedzy  o szlaku, a także będą promowały obszar  i PROW 2007-2013.

Elementami promocyjnymi będą również gadżety reklamowe w postaci koszulek, czapek i breloków,

a nasz Przewodnik w wersji elektronicznej można obejrzeć na:

https://issuu.com/lgd97/docs/liswarcia__ski_szlak_rowerowy_29e9419d95c4ea?fbPageId=1613121975599664

 

Na zakończenie projektu zaprosimy na rajd Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym, który odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2014 r.  

- Jesteśmy już po kilku udanych rajdach, m.in.:

19.10.2014 Psary gm. Woźniki - Krzepice

17.07.2016 Krzepice - Wąsosz-Górny 

W tym roku zorganizujemy kolejny, już dziś zapraszamy!!!