Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualności

 • nabory_wyniki.jpeg
  17.07.2017

  Informacje dla Wnioskodawców

  Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 10.07.2017 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017.

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie rozpoczęła realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.).

 • Fundusze europejskie.jpeg
  05.07.2017

  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w okresie 10 lipca 2017 - 27 lipca 2017.

  Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Jasne, że własna firma". Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 • Banknoty.jpeg
  05.07.2017

  Wyniki naborów

  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2017), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/6017), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2017).

 • konkurs_polska_wies.jpeg
  28.06.2017

  Konkurs "POLSKA WIEŚ-DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 • Zarząd Lokalnej Grupy Działania

  „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza na

  SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

  które odbędzie się w dniu 20 CZERWCA 2017 r.

  w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6

  o godz. 16.00 - I termin, o godz. 16.15 - II termin